Οριζόντιες Περσίδες

    Διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα από οριζόντιες περσίδες αλουμινίου και ξύλου με  δυνατότητα  επιλογής  χειροκίνητου ή ηλεκτροκίνητου μηχανισμού και διακρίνονται σε εσωτερικές και κανονικές.